در حال نمایش یک نتیجه

بوریک اسید

تماس بگیرید
اسید بوریک فرمول شیمیایی : H3BO3 نام های دیگر: بوراسیک اسید ، اورتوبوریک ، boracic acid ،  orthoboric بوریک اسید، یک