در حال نمایش یک نتیجه

کیت SGOT

تماس بگیرید
  • کیت AST (GOT) پارس پیوند حاوی R1 و R2 (دو ریجنته)
  • ماکزیمم حد سنجش : U/L 300
  • حساسیت : 2 U/L
  • پایداری ورکینگ ریجنت 1 روز در دمای اتاق
  • پایدرای  ورکینگ ریجنت 7 روز در دمای 2-8 درجه
 دانلود بروشور