در حال نمایش یک نتیجه

کیت SARS-CoV-2 IgM (کیت کووید19)

  • اندازه گیری نیمه کمی سطح آنتی بادی IgM ضد SARS-Cov-2
  • بر اساس روش Capture Immunoassay
  • حساسیت  97.6 %
  • اختصاصیت 98.3 %دانلود بروشور