در حال نمایش 2 نتیجه

فرمالین ۱۰%

ویژگی

  • فیکساتیو نمونه‌های بافتی
  • نگهداری نمونه‌های بیولوژیکی
  • ماده ضد عفونی کننده در مرغداری ها و بیمارستان ها
  • ماده استریل‌کننده
کاتالوگ فرمالین 10% 

فرمالین ۳۷%

ویژگی

  • نگهداری از نمونه‌های بیولوژیکی
  • کاربرد در صنعت رنگسازی و رزین و صنایع چسب سازی
  کاتالوگ فرمالین 37%