در حال نمایش 2 نتیجه

اسید کلریدریک ۳۷% – گرید Extra pure

دریافت بروشور
  •  اسید غلیظ و قوی غیر آلی 
  • پرکاربرد در فرآیندهای صنعتی از جمله پالایش فلز

اسید کلریدریک ۳۷% – گرید BP

  •  یک اسید قوی غیر آلی 
  • پرکاربرد در فرآیندهای صنعتی از جمله پالایش فلز
  • انتخاب حجم و جنس بطری
دریافت بروشور