اخبار

تقویم پزشکی – آزمایشگاهی پارس پیوند

تقویم پزشکی-آزمایشگاهی پارس پیوند برای اولین بار ، به همت تیم دیجیتال مارکتینگ شرکت پارس پیوند طراحی گردید.
از ویژگیهای منحصر به فرد این تقویم میتوان به درج تمامی روزهای ملی (به تاریخ شمسی) و روزهای جهانی (به تاریخ میلادی) در زمینه سلامت اشاره نمود .
تقویم پزشکی – آزمایشگاهی پارس پیوند حاوی تمامی نمایشگاهها و گنگره های مرتبط با حوضه سلامت میباشد.

با داشتن این تقویم هیچ مناسبت و رویدادی را از دست نخواهید داد.
لطفا با ثبت نظرات خود ، ما را در انجام این امر مهم یاری رسانید.

دانلود تقویم آزمایشگاهی فصل بهار ( سه ماهه اول ) سال 1402