شرکت ارم طب نماینده انحصاری برند اسمارت فست است، این برند انواع کیت های نواری تشخیص مواد مخدر، تشخیص بارداری، تشخیص خون مخفی در مدفوع و تشخیص اچ پیلوری و تروپونین را عرضه میکند.

محصولات اسمارت فست عبارتند از:BAR (باريبتوريت)- BZO (بنزوديازپین)-BUP (تمجیزك)- COC (كوكايین)- PCP (فنسیكلیدين)-AMP (آمفتامین)-TCA-Morphin 50Test-c MDMA (اكستازي)-c MET (شیشه)-MTD (متادون)-THC (حشیش)-TML (ترامادول)-

پنل های 3,4,5,10 تستی تشخیص مواد مخدر -تروپونین-FOB-  كاست تشخیص بارداری (سرم-ادرار) -HP STOOL.C

در حال نمایش 4 نتیجه