کیت های الایزا پیشگامان

کیت های الایزا پیشگامان

با کیت الایزا میتوان آنتی بادی ها-پپتید ها-پروتئین ها-و ملکول ها را با استفاده از صفحه ی چند چاهکی شناسایی و اندازه گیری کرد.این روش روش بهتری برای تعیین  تیتر آنتی بادی ها میباشد.همچنین میتوان با این کیت ها کمی یک آنتی ژن در نمونه را ارزیابی کرد.

چه آزمایش هایی توسط کیت های الایزا انجام میشود:کلسیم-کلسترول-آمیلاز-LDH-نیتروژن اوره-گلوکز-اوریک اسید-CPK-فیبرینوژن-لسپاز و …

انواع کیت الایزا عبارتند از :الایزای مستقیم-غیر مستقیم-ساندویچ و رقابتی

مستقیم:سریع ترین روش الایزا روش مستقیم است که کمترین مراحل بین الایزا هارا دارد که 6 مرحله است و خطای کمتری دارد.

غیر مستقیم:این روش برای مشخص کردن آنتی بادی اختصاصی در مقابل تیتراسیون آنتی بادی در نمونه سرم بکار میرود

ساندویچ:در این روش از دو آنتی بادی اختصاصی آنتی  ژن برای گرفتن آنتی ژن در چاهک استفاده میشود

الایزا رقابتی:در این روش رقابت بین دو آنتی ژن یا آنتی بادی برای وصل شدن به لیگاد است.

شرکت پارس پیوند نماینده فروش کیت های الایزای پیشگامان-پیشتاز-دیازیست-پادتن علم در ایران.

نمایش 1–12 از 117 نتیجه

کیت سنجش هورمون آنتی مولرین (AMH)

تماس بگیرید
کیت سنجش هورمون آنتی مولرین (AMH) بررسی کیت سنجش هورمون آنتی مولرین(AMH): کیت سنجش هورمون آنتی مولرین(AMH)، که هورمون آنتی

کیت PT 4ml فیشر

تماس بگیرید
کیت PT 4ml فیشر بررسی کیت PT 4ml فیشر: کیت PT 4ml فیشر جهت اندازه گیری زمان پروترومبین (Prothrombin Time=PT)

کیت PSA مونوبایند

تماس بگیرید
کیت PSA مونوبایند بررسی کیت PSA مونوبایند: کیت PSA مونبایند جهت اندازه گیری کمی آنی ژن اختصاصی پروستات در سرم

کیت انسولین مونوبایند

تماس بگیرید
کیت انسولین مونوبایند بررسی کیت انسولین مونوبایند: کیت انسولین مونوبایند برای تشخیص وجود تومور جزایر لانگرهانس پانکراس کاربرد دارد. هورمونی

مونوکیت Estradiol(E2)

تماس بگیرید
مونوکیت Estradiol(E2) بررسی مونوکیت Estradiol(E2) : مونوکیت Estradiol(E2) جهت بررسی سطوح خاصی از استروژن در بدن استفاده می شود. استرادیول