در حال نمایش 3 نتیجه

لوله های ژل دار غیر وکیوم

ویژگی

  • عدم نشتی هنگام بسته شدن درب لوله ها 
  • حاوی افزودنی ها با غلظت دقیق
  • لیبل ضد آب
  • استفاده از پلیمر PP با گرید ویژه جهت جلوگیری از تداخل در نتایج آزمایش
  • رنگ درپوش: زرد 

درب لوله آزمایش

درب لوله آزمایش قارچی درب لوله آزمایش از نمونه های خون در برابر عفونت، نشت و تبخیر محتوای لوله آزمایش

لوله های ژل دار غیر وکیوم

ویژگی

  • عدم نشتی هنگام بسته شدن درب لوله ها 
  • حاوی افزودنی ها با غلظت دقیق
  • لیبل ضد آب
  • استفاده از پلیمر PP با گرید ویژه جهت جلوگیری از تداخل در نتایج آزمایش
  • رنگ درپوش: زرد و قرمز