چرا از کیت تشخیص گروه خون استفاده میشود؟

برای تعیین گروه خونی ABO و نوع Rh

چه زمانی استفاده از کیت تشخیص گروه خون مهم است ؟

زمانی که نیاز به تزریق خون یا اجزای خونی دارید. قبل یا در طول بارداری زن برای تعیین خطر ناسازگاری Rh با جنین

گروه خونی برای تشخیص چگونه گرفته میشود؟

نمونه خون از ورید یا از نوک انگشت  گرفته می شود. در نوزادان، خون از بند ناف یا مقدار کمی خون از چوب پاشنه ممکن است برای آزمایش استفاده شود.

مواردی مورد نیاز خونگیری در آزمایشگاه چیست؟

لوله های مجموعه تخلیه شده – تجهیزات حفاظت فردی (مانند دستکش)

سوزن های خون گیری مناسب- تورنیکه- ضدعفونی کننده دست- سواب الکلی برای ضدعفونی پوست- برچسب های نمونه های آزمایشگاهی

چگونه گروه خونی خود را با کیت تشخیص میدهند؟

دو آنتی ژن اصلی یا شناسه سطحی روی گلبول های قرمز انسانی، آنتی ژن های A و B هستند. یکی دیگر از آنتی ژن های سطحی مهم Rh نام دارد.

گروه خونی وجود یا عدم وجود این آنتی ژن ها را برای تعیین گروه خونی ABO و گروه خونی Rh تشخیص می دهد.

آنتی ژن گروه خونی
آنتی ژنA گروه خونی A
آنتی ژن B گروه خونی B
آنتی ژن A و B گروه خونی AB
بدون هیچ آنتی ژن گروه خونی O

اگر پروتئین Rh روی گلبول های قرمز وجود داشته باشد، گروه خونی فرد Rh+ (مثبت) است. اگر وجود نداشته باشد، خون فرد از نوع Rh- (منفی) است.

کیت تشخیص گروه خونی چگونه کار می کند؟

گرفتن چند قطره خون با سوزن از مراجعه کنند

سوزن را در انگشت خود فرو کرده و سه قطره خون را روی کیت تشخیصی که 3 جایگاه دارد ریخته میشود و آنها را با آنتی ژن ها میکس میکنند. اولی آنتی ژنA – دومی آنتی ژن B – سومی آنتی ژن RH

2 محلول آنتی ژن A به رنگ آبی و B به رنگ زرد و آنتی ژن RH که بی رنگ است.

در حال نمایش 3 نتیجه

آنتی بادی D (تعیین گروه خون)

 • محصول شرکت پالایش و پژوهش خون ایران
 • گروه خون انتقال خون ایران
 • قیمت هر ویال
 • مناسب اسلاید و لوله 

آنتی بادی B (تعیین گروه خون)

 • محصول شرکت پالایش و پژوهش خون ایران
 • گروه خون انتقال خون ایران
 • قیمت هر ویال
 • مناسب اسلاید و لوله 

آنتی بادی A (تعیین گروه خون)

 • محصول شرکت پالایش و پژوهش خون ایران
 • گروه خون انتقال خون ایران
 • قیمت هر ویال
 • مناسب اسلاید و لوله