کیت های الایزا سنجش آنتی بادی کرونا

در حال نمایش 2 نتیجه

کیت SARS-CoV-2 IgM (کیت کووید19)

  • اندازه گیری نیمه کمی سطح آنتی بادی IgM ضد SARS-Cov-2
  • بر اساس روش Capture Immunoassay
  • حساسیت  97.6 %
  • اختصاصیت 98.3 %دانلود بروشور

کیت سنجش آنتی بادی 2-IgG SARS-CoV (کیت کووید19)

  • اندازه گیری نیمه کمی سطح آنتی بادی IgG ضد SARS-Cov-2
  • بر اساس روش (Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA
  • حساسیت 98.6 %
  • اختصاصیت 98.4 %
دانلود بروشور