انگل شناسی

انگل شناسی شاخه ای از شاخه آزمایشگاهی میباشد . این شاخه در خصوص شناخت انواع انگل های آلوده کننده و مشترک بین انسان و حیوان صحبت میکند.

ساپروفیت یا انگل ها از میزبان خود تغذیه میکنند و در چرخه تولید مثل خود از میزبان به عنوان بستری برای رشد نسل بعدی خود بهره میبرند.

در آزمایشگاهها بخش استول به شناسایی انگل ها در مدفوع میپردازد . به این منظور از لام و لامل – سانتریفیوژ استفاده میشود . در ایران  آسکاریس – کرمک – ژیادریا از رایجترین انگل ها محسوب میگردند.

 

شرکت پارس پیوند عرضه کننده لوازم آزمایشگاهی مرتبط با انگل شناسی میباشد.

در حال نمایش یک نتیجه

قوطی استول دربدار کوتاه ۱۵۰۰ عددی

تماس بگیرید
  • قوطی استول سفید
  • 1500 عددی
  •  قابلیت الصاق برچسب