میکروب شناسی

باکتری اسید فست چیست؟

برخی از باکتری ها در دیواره خود حاوی موادی هستند که مانع نفوذ اسید الکل به دیواره خود که به نوبه خود مانع رنگ پذیری باکتری می شوند . این دسته از باکتری ها را اسید فست مینامند.

مایکوباکتریوم و نوکاردیا جزو اسید فست ها محسوب می شوند.

 

 

در حال نمایش 2 نتیجه

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون

  • قابل استفاده برای 100 تست
  • متداول ترین روش رنگ آمیزی در آزمایشگاه های مایکو باکتریولوژی
  • تشخیص باکتری سل

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون

  • رنگ آمیزی زیل نلسون
  • برای تشخیص باکتری های اسید فست