تست کاغذ نیترازین

شرکت پارس پیوند 


 نماینده فروش کیتهای تشخیص پارگی کیسه جنین


تست کاغذ نیترازین چیست ؟

یکی از مشکلات در دوران بارداری ، پارگی خفیف یا شدید کیسه آمنیوتیک میباشد .

این اتفاق برای حدود 8 تا 10 درصد ماردران باردار می افتد . با توجه به ضرورت تشخیص سریع این مشکل روشهای مختلفی در طول زمان استفاده گردیده است .
یکی از روشهای رایج برای تشخیص پارگی ، تست کاغذ نیترازین میباشد. این تست بر اساس تغییر PH واژن طراحی گردیده است .

در حالت عادی و نرمال PH واژن در محدوده 4.5 تا 5 قرار دارد . در صورتیکه PH مایع آمنیوتیک داخل کیسه جنین حدود 7 است در نتیجه اگر PH واژن بالای محدوده نرمال باشد احتمال پارگی کیسه میرود.

دو عامل که میتواند بدون وجود پارگی کیسه ، PH را به سمت 7 ببرد شامل :

  1. عفونتهای واژن
  2. خونریزی خفیف