آزمایشات چکاپ و تست های تشخیصی

آزمایشات تشخیص طبی و پاتولوژی امروزه پایه تشخیص بسیاری از بیمارها میباشند.

در بخش آزمایشات تشخیص طبی به شناسایی و سنجش عوامل در خون و سرم میپردازند و در برخی دیگر تست ها به شناسایی  عامل بیماریزا پرداخته میشود.

یافتن و سنجش میزان انواع فاکتور های خونی اعم از قند و انواع کلسترول ، انواع هورمون ها و آنزیم های بدن از جمله اهداف آزمایشات تشخیص طبی میباشد.

در بخش پاتولوژی به دنبال بررسی ویژگیها و تغییرات احتمالی سلولهای بدن انسان میباشد .

این آزمایشات بر روی نمونه های بیوپسی شده انجام میپذیرد

در بخش پاتولوژی به بررسی سلول های اندام های مورد نظر در زیر میکروسکوپ پرداخته میشود.

در آزمایشات تشخیص طبی و پاتولوژی بخش لوازم آزمایشگاهی متعددی به کار گرفته میشود تا با کمک تجهیزات آزمایشگاهی مناسب ، تست ها انجام پذیرد .

در این بین صدها کالا از اقلام  مصرفی آزمایشگاهی ، کیت ها ، معرف ها مورد استفاده کارشناسان قرار میگیرد.

در حال نمایش 2 نتیجه

یورین بگ پسرانه

  • ظروف پلاستیکی با ساختار پلیمری برای جمع آوری ادرار
  • بررسی بیماری ادراری و عفونی نوزادان
  • نگهداری ادرار نوزادان جهت نمونه گیری آن
  • جهت استفاده در آزمایش های تشخیصی پزشکی و  پاتولوژی

یورین بگ دخترانه

  • ظروف پلاستیکی با ساختار پلیمری برای جمع آوری ادرار
  • بررسی بیماری ادراری و عفونی نوزادان
  • نگهداری ادرار نوزادان جهت نمونه گیری آن
  • جهت استفاده در آزمایش های تشخیصی پزشکی و  پاتولوژی