در حال نمایش 2 نتیجه

معرف بندیکت

  • آزمایش کیفی بندیکت
  • تشخیص قند های احیا کننده در ادرار

TLC قند ( آنالیز قندها به روش TLC )

  • شناسایی قند ها به روش آسان و کم هزینه
  • کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)