در حال نمایش یک نتیجه

رنگ رایت گیمسا

تماس بگیرید
  • استفاده در رنگ آمیزی لام های خونی،نمونه های مغز استخوان،بیوپسی معده و برش های بافت پارافینی
  • بهترین رنگ برای رنگ آمیزی گسترش خونی رنگ رایت همراه گیمسا
  • کمک به تشخیص بیماری و نشان دادن ساختار درون سلولی