در حال نمایش 3 نتیجه

تست PPD | محلول تست توبرکولین

  • آنتی ژن، به صورت محلول ایزوتونیک استریل
  • برای غربالگری و تشخیص افراد مشکوک یا مبتلا به سل

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون

  • قابل استفاده برای 100 تست
  • متداول ترین روش رنگ آمیزی در آزمایشگاه های مایکو باکتریولوژی
  • تشخیص باکتری سل

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون

  • رنگ آمیزی زیل نلسون
  • برای تشخیص باکتری های اسید فست