در حال نمایش 10 نتیجه

رنگ لاکتو فنل کاتن بلو

 • رنگ آمیزی برای تشخیص قارچ ها و مخمرها 
 • حفظ ساختمان قارچ به علت وجود اسید لاکتیک
 • کشته شدن سریع ارگانایزرها بدون تغییر در شکل و ساختمان آنها
 • کیتین و سلولز موجود در ارگانیسم رنگ را به خود می گیرد
 • کاهش رسوب رنگ و نیمه دایمی شدن آن توسط گلیسرول
 

محیط کشت سه قسمتی بلاد/سابرو/EMB

 • محیط کشت آماده
 • پلیت 3 قسمتی
 • بسته بندی حاوی 5 عدد محیط میباشد

محیط کشت سابرو دکستروز 6 سانت

 • مناسب برای کشت قارچ و مخمر
 • جداسازی و شناسایی اولیه کلنی های قارچ
 • نگه داری در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد
 • بسته بندی حاوی 5 عدد محیط میباشد

محیط کشت سابرو دکستروز با کلرامفنیکل

 • مناسب برای کشت قارچ و مخمر
 • جداسازی و شناسایی اولیه کلنی های قارچ
 • حاوی آنتی بیوتیک کلرامفنیکل
 • حاوی 10 عدد

محیط کشت SCC (سابرو دکستروز)

 • محیط کشت آماده مصرف
 • مخصوص رشد قارچ های پوستی (درماتوفیت)
 • دارای آنتی بیوتیک
 • بسته بندی حاوی 5 عدد محیط میباشد

لاکتو فنل

 • رنگ آمیزی قارچ برای مشاهده میکروسکوپی
 • حفظ ساختمان قارچ به علت وجود اسید لاکتیک
 • غیر فعال شدن سلول های غیر زنده توسط فنل
 • کاهش رسوب رنگ و نیمه دایمی شدن آن توسط گلیسرول

رنگ متیلن بلو بافری

 • رنگ بافری
 • رنگ آمیزی ساده میکروب شناسی
 • مناسب رنگ زمینه
 • تشخیص باکتری و قارچ

پتاسیم هیدروکساید 10% (KOH)

 • خنثی کننده
 • کاربرد در تولید کربنات پتاسیم، فسفات پتاسیم
 • استفاده در قارچ شناسی برای حل شدن كراتين در نمونه های پوستی

محیط سابورو دکستروز براث SDA 2%

 • محیط کشت Sabouraud Dextrose Agar میرمدیا
 • تشخیص قارچ ها و مخمرها در غذاها و مواد آرایشی

محیط پتیتو دکستروز براث

 • محیط کشت میکروبی (Potato Dextrose Broth (PDB
 • محیط کشت عمومی برای کشت قارچ ها مخمرها و کپک ها