مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

عامل بیماری سل چیست

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

بیماری سل از دیر باز از دسته بیماری های میباشد که درمان طولانی و سختی را می طلبد.

در این مسیر تشخیص دقیق بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است .

عامل اصلی این بیماری مهلک را مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می خوانند.

این باکتری از طریق ورود به ریه سلولهای این ناحیه را آلوده می نماید . در مراحل پیشرفته بیماری بیمار سرفه های خونی دارد .

در آزمایشگاه بیماری سل از طریق تست PPD تشخیص داده میشود. تست های پیشرو دیگری نیز به منظور تشخیص این بیماری به کار گرفته می شود .

تست PCR جهت شناسایی باکتری سل در نمونه با کمک کیت MB PCR و نیز سنجش آنتی بادی مربوطه در خون فرد نیز از جمله تست های رایج میباشد.