در حال نمایش 3 نتیجه

نوار ادرار 11 پارامتری Conda – MN

  • جهت تشخیص دفع بعضی از مواد از طریق کلیه
  • دارای معرف هایی برای تشخیص و اندازه گیری مواد ادراری
  • اندازه گيري كيفي و نيمه كمی برخی مواد موجود در ادرار
  • کمک به تشخیص برخی بیماری ها

نوار تست قند ادرار Conda – MN

  • قابلیت تشخیص ابتلا به بیماری دیابت
  • قابلیت مشخص کردن وجود گلوکز

نوار ادرار 10 پارامتری – کیمیا پژوهان

  • آزمايش كيفي و نيمه كمي ادرار
  • دارای معرف هایی برای تشخیص و اندازه گیری مواد ادراری
  • اندازه گيري كيفي و نيمه كمی برخی مواد موجود در ادرار
  • کمک به تشخیص برخی بیماری ها