پارگی کیسه آب جنین

از مشکلات دوران بارداری مشخصا میتوان به پارگی کیسه آب جنین و خارج شدن و نشت مایع آمنیوتیک اشاره کرد.

در پی این عارضه نیاز به روش تشخیص دقیقی احساس میگردد تا با خطای بسیار اندک پاسخی قابل اطمینان دهد. تست نیترازین و تست فرن و سونوگرافی و مشاهده با چشم و معاینه با اسپیکلوم از روشهای مرسوم در گذشته و حال هستند .

هر یک از روشهای فوق دارای نقاط ضعف قابل توجهی هستند و درصد خطای قابل توجهی نیز دارند.

امروزه کیت آمینو شور ساخت امریکا از بهترینهای این حیطه میباشد . به دلیل مشکلات واردات محصولات خارجی و نیز قیمت بالای آن ، شرکت های دانش بنیان داخلی در تلاش برای رفع نیاز جامعه ایران دست به تولید کیتی با دقت بسیار بالا نموده اند.

کیت امنی تست Amni Test  با دقت و حساسیت 90 درصد گزینه ای مناسب برای تشخیص پارگی کیسه آب جنین محسوب میگردد.