در حال نمایش یک نتیجه

بایل اسکولین آگار

  • محیط کشت میکروبی جامد
  • کاربرد: جهت افتراق استرپتوکوک های گروه D از استرپتوکوک های غیر گروه D