نمایش 1–12 از 307 نتیجه

کیت هورمون تیروئیدی T4

 • اندازه گیری غلظت T4 در سرم یا پلاسما
 • روش اندازه گیری ایمونو آنزیماتیک (الایزا)
 • بررسی عملکرد غده تیروئید
 • 192 تستی
 

کیت سنجش هورمون آنتی مولرین (AMH)

کیت سنجش هورمون آنتی مولرین (AMH) بررسی کیت سنجش هورمون آنتی مولرین(AMH): کیت سنجش هورمون آنتی مولرین(AMH)، که هورمون آنتی

سرم کالیبراتور

 • حجم کنترل داخل ویال 1 میلی لیتر
 • به صورت پودر لیوفلیزه
 • تهیه شده از سرم انسانی
 • تهیه شده با روش های مورد تایید FDA
 • پایداری 7 روز در دمای ℃ 8 -2 و 30 روز در دمانی منفی 20 درجه
بروشور   Multi Calibrator

کیت کنترل لیپید

 • حجم کنترل داخل ویال 1 میلی لیتر
 • به صورت پودر لیوفلیزه
 • تهیه شده از سرم انسانی
 • تهیه شده با روش های مورد تایید FDA
 • پایداری 7 روز در دمای ℃ 8 -2 و 30 روز در دمانی منفی 20 درجه
دانلود بروشور