در حال نمایش 2 نتیجه

یخ خشک

یخ خشک یا آیس پک همان دی اکسید کربن است به علت کاهش دمای شدید، جامد شده است. از این

یخ خشک

یخ خشک یا آیس پک همان دی اکسید کربن است به علت کاهش دمای شدید، جامد شده است. از این