تست تشخیص اعتیاد

تست تشخیص اعتیاد

تست تشخیص اعتیاد، یکی از مهم ترین آزمایش هایی است که در مرحله های مختلفی از زندگی مانند: استخدام، ازدواج، گرفتن گواهینامه رانندگی و تمدید آن، بررسی وضعیت بدن از جهت وجود سم و پس از ترک اعتیاد گرفته می شود.

استفاده از انواع مختلف این تست ها یکی از ساده ترین راه های تشخیص سوء مصرف یا وابستگی به انواع مواد اعتیاد آور می باشد.

رپید تست کوکائین ویتروتک

کیت های تشخیص اعتیاد با ادرار عمل کرده و از دقت و عملکرد بالایی برخوردار می باشد و تقلب در آن بسیار پایین است.

بیش از 99 درصد در تشخیص مواد مخدر دقیق است، البته صحت آزمایش بستگی به میزان مصرف شخص و دفعات مختلف مصرف شخص دارد.

شیوه های قطعی تشخیص اعتیاد

اساس روش های آزمایشگاهی شناسایی معتادین به مواد افیونی، جستجو برای یافتن ماده مصرفی یا یکی از متابولیت های آن در یکی از مایعات بدن مانند:

 • ادرار
 • خون
 • اشک
 • تعرق
 • موی سر  می باشد.

داروهایی که نباید قبل از تست مصرف کنیم

 • داروهای ضد افسردگی
 • آنتی هیستامین
 • انواع داروهای آنتی بیوتیک
 • آمفتامین ها
 • دیکلوفناک
 • متادون
 • و …

نمونه های عواملی که بر منفی بودن تست تاثیر دارد

 • مصرف بوپرنورفین
 • استفاده از رقیق کننده ها
 • تغییر سطح PH خون با مصرف مواد خوراکی اسیدی یا بازی
 • نوشیدن آب بیش از حد
 • استفاده از داروهای ادرار آور