باکتری

باکتری

باکتری ها از اولین جانداران تک سلولی پدید آمده روی کره ی زمین، در بین میکروارگانیسم های پروکاریوتی هستند که عمدتا اندازه ای در حد چند میکرون دارند. آن ها نقش حیاتی در چرخه موادغذایی دارند به طور مثال در تجزیه ی اجساد و بقایای جانداران، فرآیند گندیدگی، تثبیت نیتروژن از جو زمین، تجزیه پروتئین ها به روش زیستی می توان اشاره کرد.

درصد کمی از آن ها بیماری زا بوده و بیماری های عفونی شامل وبا، سیفیلیس، سیاه زخم، جذام و طاعون را سبب می شود; جهت پیشگیری و درمان عفونت های باکتریایی از آنتی بیوتیک ها استفاده می شود. همچنین ساده ترین تولیدمثل غیرجنسی در باکتری ها دیده می شود.

باکتری ها به دو دسته اتوتروف و هتروتروف و از نظر ظاهری به سه شکل کروی، میله ای و مارپیچ تقسیم می شوند.

کاربردهای آن ها در صنایع مختلف

  • تصفیه فاضلاب
  • پاک سازی آلودگی های نفتی
  • تولید پنیر و ماست از راه تخمیر
  • بازیافت زباله ها
  • استخراج طلا، پالادیوم، مس و سایز فلزات از معادن همچنین در زیست فناوری
  • تولید آنتی بیوتیک ها و سایر مواد شیمیایی.

تفاوت ویروس و باکتری

  1. باکتری ها جز موجودات زنده بوده و دارای سلول هستند و تمام مواد موردنیاز برای حیاتشان را خودشان به طور مستقل دارند اما ویروس ها جزء موجودات زنده نیستند، هسته و اندامک ندارند و برای ادامه حیات خود نیاز به سلول های دیگر دارد.
  2. ویروس ها از باکتری ها خیلی کوچکتر هستند. از عوامل بیماری زا و عفونی هستند.
  3. برای درمان بیماریهایی با منشاء باکتریایی میتوان از آنتی بیوتیک استفاده نمود اما آنتی بیوتیک ها روی ویروسها بی اثر هستند.