باکتری

باکتری ها از اولین جانداران تک سلولی پدید آمده روی کره ی زمین، در بین میکروارگانیسم های پروکاریوتی هستند که عمدتا اندازه ای در حد چند میکرون دارند. آن ها نقش حیاتی در چرخه موادغذایی دارند به طور مثال در تجزیه ی اجساد و بقایای جانداران، فرآیند گندیدگی، تثبیت نیتروژن از جو زمین، تجزیه پروتئین ها به روش زیستی می توان اشاره کرد.

درصد کمی از آن ها بیماری زا بوده و بیماری های عفونی شامل وبا، سیفیلیس، سیاه زخم، جذام و طاعون را سبب می شود; جهت پیشگیری و درمان عفونت های باکتریایی از آنتی بیوتیک ها استفاده می شود. همچنین ساده ترین تولیدمثل غیرجنسی در باکتری ها دیده می شود.

باکتری ها به دو دسته اتوتروف و هتروتروف و از نظر ظاهری به سه شکل کروی، میله ای و مارپیچ تقسیم می شوند.

کاربردهای آن ها در صنایع مختلف

 • تصفیه فاضلاب
 • پاک سازی آلودگی های نفتی
 • تولید پنیر و ماست از راه تخمیر
 • بازیافت زباله ها
 • استخراج طلا، پالادیوم، مس و سایز فلزات از معادن همچنین در زیست فناوری
 • تولید آنتی بیوتیک ها و سایر مواد شیمیایی.

تفاوت ویروس و باکتری

 1. باکتری ها جز موجودات زنده بوده و دارای سلول هستند و تمام مواد موردنیاز برای حیاتشان را خودشان به طور مستقل دارند اما ویروس ها جزء موجودات زنده نیستند، هسته و اندامک ندارند و برای ادامه حیات خود نیاز به سلول های دیگر دارد.
 2. ویروس ها از باکتری ها خیلی کوچکتر هستند. از عوامل بیماری زا و عفونی هستند.
 3. برای درمان بیماریهایی با منشاء باکتریایی میتوان از آنتی بیوتیک استفاده نمود اما آنتی بیوتیک ها روی ویروسها بی اثر هستند.

در حال نمایش 4 نتیجه

کیت رنگ آمیزی گرم

 • مناسب رنگ آمیزی باکتری های گرم مثبت و منفی
 • غلظت مناسب
 • پایداری و کیفیت عالی
 • 100 تستی

محلول آماده مصرف جنتامایسین

 • محلول قابل استفاده در آزمایشگاه
 • آنتی بیوتیک در کشت سلول یوکاریوتی و کشت باکتری

نوار اکسیداز

 • شناسایی باکتری های گرم مثبت در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • تشخیص و شناسایی باکتری های گرم منفی غیر روده ای
 

رنگ گیمسا

رنگ گیمسا میرمدیا با غلظت مناسب حجم: 1 لیتر