پلیت محیط کشت


پلیت محیط کشت، نوعی ظروف آزمایشگاهی است که برای ساخت محیط کشت و کشت میکروارگانیسم ها استفاده میشود.

انواع پلیت


پلیت ها دارای تنوع هستند تا در هر زمان از پلیت مناسب آن شرایط استفاده نمود.

پلیت های شیشه ای – پلیت تک خانه پلاستیکی – پلیت دو خانه – پلیت سه خانه – پلیت چهار خانه انواع پلیت را تشکیل میدهند.


سایزها


پلیت ها یا پتری دیش ها در ابعاد 6 – 8 و 10 سانتی تولید میشوند .

آنچه که موجبات تولید پلیت های چند خانه را فراهم نمود، نیاز به کشت چندین نمونه در یک پلیت بود. در آزمایشگاه های تشخیص طبی، پلیت ها جزو اصلی ترین لوازم مصرفی آزمایشگاه میکروب شناسی محسوب میشوند.

شرکت پارس پیوند بزرگترین توزیع کننده لوازم ، ملزومات و تجهیزات آزمایشگاهی در ایران

نمایش 1–12 از 252 نتیجه

رنگ رایت گیمسا

بررسی پیشنهاد: رنگ گیمسا – معرف نین هیدرین – لوله ESR – لوله PT/PTT – سوسپانسیون نیم مک فارلند –

رنگ گیمسا

ررسی پیشنهاد: کیت های هورمون شناسی  _ خون گوسفندی استریل دفیبرینه بهارافشان _  کیت CRP پارس پیوند  _  کیت ALP پارس پیوند  _  خون گوسفندی استریل

معرف نین هیدرین

ررسی پیشنهاد: کیت های هورمون شناسی  _ خون گوسفندی استریل دفیبرینه بهارافشان _  کیت CRP پارس پیوند  _  کیت ALP پارس پیوند  _  خون گوسفندی استریل

لوله ESR

ررسی پیشنهاد: کیت های هورمون شناسی  _ خون گوسفندی استریل دفیبرینه بهارافشان _  کیت CRP پارس پیوند  _  کیت ALP پارس پیوند  _  خون گوسفندی استریل

لوله PT/PTT

  ررسی پیشنهاد: کیت های هورمون شناسی  _ خون گوسفندی استریل دفیبرینه بهارافشان _  کیت CRP پارس پیوند  _  کیت ALP پارس پیوند  _  خون گوسفندی

لوله CBC با ماده K2 و K3EDTA

  بررسی پیشنهاد: رنگ گیمسا – معرف نین هیدرین – لوله ESR – لوله PT/PTT – سوسپانسیون نیم مک فارلند

سرم اسب 50 سی سی

بررسی پیشنهاد: رنگ گیمسا – معرف نین هیدرین – لوله ESR – لوله PT/PTT – سوسپانسیون نیم مک فارلند –

معرف کلرورفریک

بررسی پیشنهاد: رنگ گیمسا – معرف نین هیدرین – لوله ESR – لوله PT/PTT – سوسپانسیون نیم مک فارلند –

معرف متیل رد

بررسی پیشنهاد: رنگ گیمسا – معرف نین هیدرین – لوله ESR – لوله PT/PTT – سوسپانسیون نیم مک فارلند –

معرف کواکس

  پیشنهاد بررسی: کیت PSA ایده آل تشخیص  – خون گوسفندی دارواش  – کیت AFP ایده آل تشخیص  – پلاسمای خرگوش دارواش 

معرف اسید کلریدریک 1 نرمال

بررسی پیشنهاد: رنگ گیمسا – معرف نین هیدرین – لوله ESR – لوله PT/PTT – سوسپانسیون نیم مک فارلند –

استاندارد مک فارلند (0.5)

بررسی پیشنهاد: رنگ گیمسا – معرف نین هیدرین – لوله ESR – لوله PT/PTT – سوسپانسیون نیم مک فارلند –