کیت الایزا

انواع روشهای تشخیصی در آزمایشگاه

کیت الایزا چیست؟

روش سنجش ایمنی متصل به آنزیم Enzyme-linked immunosorbent assay

که به صورت مخفف الایزا ELISA  خوانده میشود.

کیت الایزا به طور گسترده در آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیص طبی استفاده می شود. با تعریف دقیق ، فاز جامد با آنتی بادی یا آنتی ژن و حضور یک آنزیم می باشد.(ELISA) پر کاربرد ترین تکنیک ایمونواسی است.

از آنجا که یک مولکول آنزیم میتواند تعداد زیادی مولکول سوبسترا را تبدیل کند تولید سیگنال بسیار شدت می یابد. روش الایزا یک بستر انعطاف پذیر و ارزان با حساسیت و ویژگی بالا برای شناسایی انواع آنالیت های موجود در سرم ارائه می دهند.

مزیت های کیت الایزا

توانایی تکنیک الایزا برای ارائه تستهای ارزان و قابل اعتماد برای غربالگری تعداد زیادی نمونه ، آن را به یک روش مطلوب برای  محققانی که در بودجه های محدود کار می کنند تبدیل کرده است.

کیت الایزا  برای تشخیص و تعیین مقدار آنتی ژن ها ، آنتی بادی ها ، هورمون ها و آنزیمهای موجود در خون استفاده می شود. علاوه بر برنامه های کاربردی در تشخیص بالینی ، از آن به عنوان روش سنجش اختصاصی برای بسیاری از اهداف تحقیقاتی ، مانند توصیف پروتئین ها و داروهای جدید استفاده می شود.

امروزه با توجه به هزینه پایین این روش به صورت گسترده در بخش هورمون شناسی آزمایشگاهها درحال استفاده میباشد.

از آنجائیکه این متد به دو صورت دستی و دستگاهی ( نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک)  امکان بهره برداری دارد ، مناسب مراکز آزمایشگاهی کوچک و بزرگ میباشد.

از روش های جدید در این حیطه میتوان به روش کمی لومینانس اشاره نمود. دقت ، حساسیت و سرعت در انجام تست و پاسخ نهایی نسبت به روش الایزا بالاتر میباشد.