پودر ائوزین

پودر ائوزین نوعی نمک سدیم آلی است به عنوان عامل رنگ آمیزی در زیست شناسی کاربرد دارد. با نام علمی 2,4,5,7 تترابروموفلورسین شناخته می شود.

این ترکیب شیمیایی محلول در آب بوده و به لحاظ ظاهری پودر کریستالی قرمز رنگ است.

کاربرد های این نوع پودر در آزمایشگاه های زیست شناسی

 •   رنگ آمیزی سیتوپلاسم سلول
 • جزئیات سلولی
 • گرانولوسیت
 • ماست سل ها
 • تست پاپ اسمیر
 • لکه گیری کلاژن و فیبرهای عضلانی برای معاینه در زیر میکروسکوپ
 • شناساگرPH در محیط های کشت.

انواع آن ها

 1. ائوزین Y (با زیر عنوان های ائوزین زرد، ائوزین قرمزاسیدی، برم ائوزین، اسید بروموفلورسیک )
 2. ائوزین B (ائوزین مایل به آبی ، ائوزین قرمز اسیدی، ائوزین سافروزین، ائوزین ارغوانی)

رنگ هر دو نوع ائوزین ها قابل تعویض با یکدیگر و استفاده از هرکدام از آن ها بر حسب ترجیح استفاده می شود.

در حال نمایش یک نتیجه

پودر ائوزین

 • رایج ترین رنگ برای رنگ آمیزی سیتوپلاسم در بافت شناسی
 • کاربردهای پزشکی در آزمایش خون و مغز استخوان از جمله پاپ اسمیر