اسپری فیکساتیو

از ابزار و محصولات مورد استفاده در بخش پاتولوژی میتوان به این محصول اشاره کرد.


فیکس کردن نمونه بر روی لام از مهمترین فعالیتهای بخش پاتولوژی میباشد. اسپری فیکساتور برای فیکس کردن لام های سیتولوژی و پاتولوژی کاربردی روزانه در بخشهای پاتولوزی آزمایشگاهها دارد  این چسب با نفوذ سریع در بافت موجب حفظ ساختار فیزیکی بافت نمونه مورد نظر و جلوگیری از اتولیز بافت می شود.. این محصول هیچ تغییری در ساختار بافت نمیدهد و در مسیر رنگ آمیزی بافت نیز مشکلی ایجاد میکند.


چسب پاتولوژی

برای این منظور نیاز به چسب مخصوص این کار است . چسبهای متفاوتی برای این کار در بازار موجود است که برخی دارای و یا فاقد مواد مضر برای انسان میباشد.

در حال نمایش 2 نتیجه

اسپری فیکساتیو سیتولوژی 30ml

فیکس کننده لام های سیتولوژی  • قدرت نفوذ سریع در بافت • حفظ ساختار فیزیکی بافت • جلوگیری از اتولیز بافت • عدم تغییر در ساختار بافت • عدم اختلال در رنگ آمیزی

اسپری فیکساتیو سیتولوژی 50ml

فیکس کننده لام های سیتولوژی  • قدرت نفوذ سریع در بافت • حفظ ساختار فیزیکی بافت • جلوگیری از اتولیز بافت • عدم تغییر در ساختار بافت • عدم اختلال در رنگ آمیزی