ایمونولوژی

ایمونولوژی یا ایمنی شناسی مطالعه سیستم ایمنی و یک شاخه بسیار مهم علوم پزشکی و زیست شناسی است. همچنین ایمونولوژی به بررسی انواع واکنش های ایمنی بدن انسان در برابر آنتی ژن های بیگانه و عفونت های مختلف می پردازد. به کسی که ایمنی بدن چه در انسان چه در حیوانات را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد، ایمونولوژیست می گویند.

همچنین این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه و هم جنبه های پاتولوژیک سیسم ایمنی مانند بیماری های خود ایمنی، آلرژی، آسم، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضا می پردازد.

بخش ایمونولوژی در آزمایشگاه به بررسی و انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی مرتبط با سیستم ایمنی انسان می پردازد.

تقسیم بندی آن ها

دو نوع تقسیم بندی برای سیستم ایمنی در نظر گرفته شده است که شامل ایمنی ذاتی و ایمنی تطبیقی میباشد .
ایمنی تطبیقی به نوبه خود دارای دو زیر گروه ایمنی هومورال و سلولی تقسیم می شود.

اگر آن طور که باید سیستم ایمنی عمل نکند، می تواند منجر به بیماری هایی از جمله خودایمنی، حساسیت و سرطان شود. این سیستم را اجزای مولکولی و سلولی تشکیل می دهند.

عملکرد این عوامل به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

 •  ذاتی: مکانیسم هایی غیر اختصاصی که به صورت ذاتی در یک ارگانیسم انجام می شوند، ایمنی ذاتی می گویند.
 •  اکتسابی: پاسخ هایی که در برابر انواع عوامل بیماری زا و سازگار با آن ها توسط سیستم ایمنی ایجاد می شود، می گویند.

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

پلیت CH50

 • اندازه گیری فعالیت کمپلمان CH50 یا همولیز تام 
 • تعیین سطح سیستم دفاعی بدن 
 • شرکت در برخی از واکنش های آنافیلاکسی
 • کمک در بیگانه خواری و فاگوسیت ها
 • انهدام سلول های معروف

آنتی سرم کنژوگه IgM

آنتی سرم به سرمی گفته می شود که حاوی میزان مشخصی از یک آنتی بادی خاص برای اتصال به یک آنتی ژن

آنتی سرم کنژوگه IgA

آنتی سرم کنژوگه IgA به سرمی گفته می شود که حاوی میزان مشخصی از یک آنتی بادی خاص برای اتصال

معرف اوانزبلو برای ایمونوفلورسانس

 • معرف آزمایشگاهی
 • قابل استفاده در تکنیک ایمونوفلورسانس

خط کش SRID

 • اندازه گیری قطر هاله رسوبی در روش انتشار ايمني شعاعي منفرد (immunodiffusion radial single: SRID) 

سرم اسب 100ml

 • کاربرد در آزمایشگاه های سرولوژی، ایمونوهماتولوژی
 • مورد استفاده به عنوان مکمل در محیط کشت پایه کشت سلولی