از گذشته تا کنون ظروف حجمی شیشه ای آزمایشگاهی یکی از مهمترین ابزارهای اندازه گیری و ترکیب و ساخت انواع محلولهای آزمایشگاهی میباشد.

ظروف حجمی آزمایشگاهی در ابعاد و حجم های مختلف در مراحل آماده سازی ریجنت ها و همچنین در زمان انجام تستهای آزمایشگاهی جزو ابزارهای پر مصرف تلقی می شوند.
در این بین بخشی از ظروف شیشه ای آزمایشگاهی در اغلب بخشهای آزمایشگاهی مانندهماتولوژی ، میکروب شناسی ، بیوشیمی و شیمی ، نفت و پتروشیمی و … جزو تجهیزات آزمایشگاهی طبقه بندی میگردند.

در حال نمایش 3 نتیجه

ارلن خلاء

 • ذخیره سازی حجم های کوچکی از مایعات
 • تکان دادن مخلوط
 • ترکیب محلول
 • جوشاندن و گرم کردن
 • جداسازی جامدات و مایعات
 • مقاوم به مواد شیمیایی

مزور کلاس A

 • کاربرد در جابه جایی و اندازه گیری مایعات
 • دقت بالا در اندازه گیری حجم مایعات
 • پایه ی مقاوم جهت جلوگیری از لغزش و افتادن
 • لطفا حجم مورد نظر خود را انتخاب بفرمایید

مزور شیشه ای 250 سی سی

 • کاربرد در جابه جایی و اندازه گیری مایعات
 • دقت بالا در اندازه گیری حجم مایعات
 • غیرقابل نفوذ ونشکن
 • پایه ی مقاوم جهت جلوگیری از لغزش و افتادن