ظروف آزمایشگاهی

ظروف مناسب تست گذاری

ظروف آزمایشگاهی از وسایل پر کاربرد با انواع مختلف می باشند. در آزمایشگاه از آن ها بسته به نوع آزمایش ، استفاده ی متفاوتی می شود همچنین نسبت به ظروف دیگر از مقاومت بالایی برخوردار هستند.

یکی از مهم ترین انتخاب های درست ، انتخاب مناسب ظروف جهت انجام آزمایش میباشد.

انواع ظروف آزمایشگاهی: 

لوله آزمایش _ بشر _ ارلن _ قیف  _ بالن _ پی پت  و … از انواع مختلف این ظروف می باشد . جنس این ظروف از شیشه غیر آلی ، شیشه برو سیلیکات، آکریلیک، شکری، سودالایم و شیشه آلومینیوم اکسی نیتریل ساخته می شود.

علت شیشه ای بودن این ظروف

  1. .نظارت آسان بر انجام آزمایش ها.
  2. مقاومت و توانایی تحمل شوک حرارتی.
  3. و اکنش ندادن آن ها با مواد  شیمیایی.

کلاس بندی ظروف

کلاس خطر A: خطای کمتر _ مقاومت بالا

وکلاس خطر B: تلورانس (میزان خطا) 2 برابر کلاس A

در نهایت نیز می توان به کلاس خطر هموگلوبین : مقاومت هیدرولیکی بالا (به کلاس 1 تا 5 تقسیم می شوند که کلاس 1 بیش تر و کلاس 5 کمترین مقاومت ) دارد، اشاره کرد

کلاس بندی شیشه آلات آزمایشگاهی

S4 ،S3 ، S2، S1 که به ازای کاهش وزن شیشه در اثر تماس با اسید تعیین می شود.

S1 :مقاوم به اسید

S2 :تاثیر پذیری کم

S3 :تاثیر پذیری متوسط

S4 :تاثیر پذیری بالا .

علائم درج شده روی شیشه آلات آزمایشگاهی

TC:ذخیره مایعات و آماده سازی محلول (هم استفاده می شود)

TD: ریختن مایعات در ظروف دیگر(هم استفاده می شود)

H :گواهی این ظروف بر اساس قوانین اندازه گیری کشور آلمان.