توبرکولین

توبرکولین نوعی تست پوستی است که تست مان تو نیز نامیده می شود. این تست برای تشخیص بیماری سل گرفته می شود.

سل نوعی بیماری عفونی است که توسط گونه های مختلف مایکوباکتریا، به طور معمول (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس) ایجاد می شود و معمولا به شش ها حمله می کند.

اگر شخصی علائمی مانند تب مکرر، کاهش وزن شدید و بدون دلیل، سرفه و عرق شبانه داشته باشد، پزشک ممکن است این تست را تجویز کند.

نحوه ی انجام تست توبرکولین

مقدار کمی آنتی ژن TB (تست تشخیص عفونت فعال و نهفته مایکوباکتریوم توبرکلوز) در زیر لایه ی بالایی پوست در بازو قرار داده شود.

اگر فرد مواجهه با باکتری مولد سل داشته باشد، پوست به این آنتی ژن ها واکنش نشان می دهند و در مدت 2 روز این محل متورم می شود.

البته تست توبرکولین زمان ابتلا به عفونت سل را مشخص نمی کند همچنین مشخص نمی کند که ایا این عفونت فعال است یا نهفته و فرد می تواند دیگران را آلوده کند یا که خیر.

عوارض جانبی تست توبرکولین

در افرادی که حساسیت زیاد دارند

تست مانتو یا توبرکولین مثبت

واکنش های مثبت شدید مانند بروز تاول، زخم یا نکروز در محل زخم ظاهر می شود. کمپرس سرما و استروئید های موضعی ممکن است باعث درمان علامتی شوند. اسکار(مکان جوش خوردن زخم) در محل زخم این افراد به وجود می آید.

نحوه ی خواندن تست توبرکولین

  • نتیجه 48 تا 72 ساعت بعد خوانده می شود.
  • میزان سفتی ایجاد شده در محل تزریق بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود.
  • قطر سفتی (نه قطر قرمزی) ایجاد شده در محل تست را در جهت افقی با یک عدد خودکار مشخص و با خط کش میلی متری اندازه گیری می کنند و گزارش می دهند نه با مثبت و منفی. ضمنا اگر سفتی ایجاد نشد Zero mm گزارش داده می شود.

  • واکنش شدیدی مثل تاول یا نکروز یا واکنش حساسیت سیستمیک ایجاد شود را حتما در گزارش ذکر می کنند.
  • اگر بیمار در موعد مقرر مراجعه نکرد، NOT read باید گزارش شود.
  •  بیمار بیشتر از 10 روز از تست اول دیرتر مراجعه کرد، می توان تست را دوباره تکرار کرد اما ترجیحا باید در ساعد دست دیگر یا در همان دست حداقل با 5-10 سانتی متر فاصله از محل تست اول گرفته شود.

 

 

در حال نمایش یک نتیجه

تست PPD | محلول تست توبرکولین

  • آنتی ژن، به صورت محلول ایزوتونیک استریل
  • برای غربالگری و تشخیص افراد مشکوک یا مبتلا به سل