در حال نمایش 2 نتیجه

نوار ادرار بهین پژوهان BP-11 (پارامتر بر پایه MN)

تماس بگیرید
  • دارای معرف هایی برای تشخیص و اندازه گیری مواد ادراری
  • اندازه گيري كيفي و نيمه كمی برخی مواد موجود در ادرار
  • کمک به تشخیص برخی بیماری ها
  • چینش پارامتر ها بر پایه نوار ادرار MN

نوار ادرار بهین پژوهان BP-11 (پارامتر بر پایه آنالیتیکون)

تماس بگیرید
  • دارای معرف هایی برای تشخیص و اندازه گیری مواد ادراری
  • اندازه گيري كيفي و نيمه كمی برخی مواد موجود در ادرار
  • کمک به تشخیص برخی بیماری ها
  • چینش پارامتر ها بر پایه نوار ادرار آنالیتیکون