چرا باید از خون گوسفندی در تهیه محیط کشت استفاده کرد؟

1402-10-03T12:04:27+03:30توسط |مقالات|

کیفیت و تازه بودن خون گوسفندی مورد استفاده، نقش تعیین کننده در جوابدهی و کارایی محیط آگارخون دار دارد. برای تهیه خون گوسفندی با شرکت پارس پیوند در تماس باشید.