کرایوتراپی یا سرمادرمانی چیست؟

کرایوتراپی (Cryotherapy) به روشی درمانی گفته می‌شود که در آن [...]