چرا تست VDRL برای تشخیص سیفلیس انجام می شود؟

1402-08-14T13:05:45+03:30توسط |مقالات|

تست VDRL چیست؟ آزمایش (VDRL) [...]