ویروس EBV خطر ابتلا به هفت بیماری را افزایش میدهد

1400-01-16T17:34:26+04:30توسط |مقالات|

ویروس EBV، خطر ابتلا به بیماریهای لوپوس اریتماتوز سیستمیک، ام. اس، آرتریت روماتوئید، آرتریت ایدیوپاتیک جوانان، بیماری های التهابی روده، بیماری سلیاک و دیابت نوع یک را افزایش می دهد.