عفونت ادراری و مقاومت آنتی بیوتیکی

1400-09-09T12:12:43+03:30توسط |پزشکی, مقالات|

عفونت دستگاه ادراری (Urinary Tract Infection) یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی می باشد که به عنوان دومین عامل عفونت در بدن انسان شناخته شده است. تشخیص به موقع این بیماری باکتریایی و درمان صحیح و به موقع در پیش آگهی آن سهم قابل توجهی دارد.