برگزاری نمایشگاه مجازی تجهیزات پزشکی Digital Health Covid Free

رئیس اداره صادرات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام [...]