غربالگری کم کاری تیرویید نوزادان در پاندمی کووید۱۹

مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت [...]