کودکان

  • ابتلای کودکان به کرونا

ابتلای کودکان به کووید ۱۹

1399-10-04T13:09:03+03:30توسط |اخبار|

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هشدار نسبت به ابتلای کودکان به کرونا به والدین توصیه کرد جز در مواقع ضروری کودکان را از خانه خارج نکنند و تا جای ممکن در اجتماعات حاضر نشوند.