عامل بیماری کرونا covid-19

covid-19 چگونه سراسر دنیا را درهم نوردید؟ پس از پیدایش پاندمی کرونا در سراسر دنیا ، محققین بدنبال عامل بیماریزای مرتبط با بیماری تلاشی شبانه روزی را شروع کردند .

این تلاشها منجر به نتایجی گردید که توانست به درمان بیماری کمک نماید .

با شناسایی ویروس کووید 19 (covid-19)یا نام کامل آن که سارس کووید19 میباشد راه برای مقابله با ویروس همواره تر گردید .

بررسی با کمک روش PCR

محققین با کمک روش پلیمراز چین ریکشن polymerase chain reaction 

کیتهای تشخیص کرونا را طراحی نمودند با این روش آزمایشگاهیان به دنبال توالی های مشخصی از ویروس در نمونه بیمار میگردند

در پی یافتن این توالی خاص وجود ویروس در نمونه تایید میگردد .

جواب های منفی PCR بدین معناست که هیچ توالی مشخصی مربوط به ویروس شناسایی نگردیده است .

کرونا, مقالات
منتشر شده در

تازه ترین علائم بیماری CoVID-19

ویروس کرونا که به تازگی کشف شده است موجب بیماری عفونی کووید-19 میشود. اخیرا متخصصین متوجه تغییر علائم بیماری به سمت علائم گوارشی شده اند بطوری که تحقیقات نشان میدهد ویروس کووید-19 در بین ۵ تا ۵۰ درصد مبتلایان با عوارض گوارشی همراه است.

سردرد، گیجی، آبریزش بینی، گلودرد، خلط خونی، استفراغ و اسهال علائمی است که در تعداد کمی از افراد گزارش شده است.