HIV  در معنای لغوی به معنی ” ویروس نقص ایمنی انسان” است.
این ویروس از راه انتقال ترشحات بدن فرد آلوده به فرد سالم منتشر میشود.  در بررسی ها به اثبات رسید است که فرد بسیار قبل از بروز علائم ، به این بیماری دچار شده است.

دوره نهفتگی و پنهان این بیماری در حدود 10 سال میباشد .

از این مدت زمان فرد آلوده میتواند بیماری را به دیگران منتقل نماید.  فردی به ظاهر سالم اما در عمل ناقل ویروس HIV در جامعه زندگی میکند که خطر انتشار ویروس را به شدت افزایش میدهد .

در حدود 70 درصد موارد در عفونت اولیه با این ویروس ، یک بیماری خفیف با علائمی مانند تب ، درد عضلانی ، گلودرد ، تورم در غدد لنفاوی و سردرد بروز میکند .
بیماری زمانی ظاهر میشود که ویروس توانسته است سیستم ایمنی را از بین ببرد.