در حال نمایش یک نتیجه

تست PPD | محلول تست توبرکولین

تماس بگیرید
  • آنتی ژن، به صورت محلول ایزوتونیک استریل
  • برای غربالگری و تشخیص افراد مشکوک یا مبتلا به سل