در حال نمایش 2 نتیجه

محیط مولرهینتون براث

  • محیط کشت میکروبی مایع
  • کاربرد: بالا بردن حساسیت تعداد زیادی از تست های ضد میکروبی

بایل اسکولین آگار

  • محیط کشت میکروبی جامد
  • کاربرد: جهت افتراق استرپتوکوک های گروه D از استرپتوکوک های غیر گروه D