در حال نمایش 2 نتیجه

محیط کشت PPLO براث

  • Mycoplasma Broth Base
  • محیط کشت میکروبی
  • کاربرد در کشت وجداسازی مایکوپلاسما از نمونه های کلینیکی

محیط کشت PPLO آگار

  • Mycoplasma Agar Base
  • محیط کشت میکروبی
  • کاربرد در کشت وجداسازی مایکوپلاسما از نمونه های کلینیکی