در حال نمایش 2 نتیجه

کیت OB رپید ارج (خون مخفی در مدفوع)

تماس بگیرید
  • Occult Blood Diagnostic Kit
  • روش رپید
  • بررسی خون مخفی در مدفوع
  • کمک در تعیین بسیاری از بیماری های گوارشی
  • کمک به تشخیص بیماری هایی مانند هموروئید،دیورتیکول،کولیت یا سرطان کولورکتال
بروشور محصول

کیت OB پیرامیدون ارج (خون مخفی در مدفوع)

تماس بگیرید
  • Occult Blood Diagnostic Kit
  • روش پیرامیدون
  • بررسی خون مخفی در مدفوع
  • کمک در تعیین بسیاری از بیماری های گوارشی
  • کمک به تشخیص بیماری هایی مانند هموروئید،دیورتیکول،کولیت یا سرطان کولورکتال
بروشور محصول